Vi har hatt en kjempefin vinterferie på SFO med mange gøye aktiviteter. Vi har hatt fokus på aktiviteter som har stimulert barnas grovmotoriske utvikling og ulike bevegelsesmønster i løpet av vinterferien. Barna har vært i hallen, vi har gått på tur til Uranienborg, Buen og Mandalshallen. Vi brant bål og grillet pølser på Uranienborg, før vi var og sjekket ut bunkersen. På Buene så vi filmen «Bien Maja og det gylne egget» og i Mandalshallen fikk barna prøve seg på klatreveggen.

Da vi gikk til Buen, så gikk vi forbi en butikk hvor barna så chili. Alle hadde veldig lyst til å smake dette! Derfor kjøpte vi chili på tilbakeveien og alle som ville fikk smake på chili. Noen syntes dette ikke var sterkt i det hele tatt, mens andre var nok litt tøffere enn de trodde.

Barna har på eget initiativ bygget hinderløype i matsalen og de har gjort mange andre ulike aktiviteter inne på SFO. Vi har strikket, jobbet med IKT, bottle challenges, spilt mange ulike spill, spist taco, pizza og rundstykker.

Vi har alle kost oss masse!