Helsesykepleier link QR

Hva kan helseskoletjenesten tilby?

Skolehelsetjenestens oppgaver er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.

 

Vi arbeider ut fra nasjonalfaglige retningslinjer, og følgende program tilbys til samtlige elever:

• 1 trinn: helsesamtale/skolekontroll med helsesykepleier, elev og foresatte på skolen. Legetime i etterkant på helsestasjonen.

• 2 trinn: vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste

• 3 trinn: undervisning om fysisk aktivitet, ernæring, vekstmåling

• 5 trinn: pubertetsundervisning

• 6 trinn: vaksinasjon mot rødehunder, kusma, meslinger

• 7 trinn: vaksinasjon mot HPV

 

Andre oppgaver

Andre oppgaver:

§ Samtaler med elever og grupper (drop-in og avtalt) om diverse tema som trivsel, vennskap, pubertet, mobbing, bekymringer, kropp, kosthold og hjemmesituasjon etc.

§ Vekstoppfølgninger

§ Syn og hørselsundersøkelser ved behov

§ Foreldresamtaler

§ Undervisning

§ Tverrfaglig samarbeid med ulike instanser

 

Taushetsplikt

Som helsepersonell har helsesykepleier taushetsplikt. Personopplysninger om elev gis ikke uten samtykke fra foresatte.

For å kunne gi et best mulig tilbud til våre elever er vi helt avhengig av et godt samarbeid med andre instanser når det er behov for det. Vi spør alltid foreldre om samtykke i forkant.

Helsesykepleier har også opplysningsplikt.