KLIKK HER FOR INNBLIKK I SFO-HVERDAGEN

wPxvk 3Syor 5jQAAAABJRU 5ErkJggg==

SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid.

Tilbudet skal ta vare på og legge til rette for barnas egen kultur og egenart.

Barna skal daglig oppleve medbestemmelse og innflytelse på egen SFO hverdag. SFO skal legge til rette for lek og aktiviteter som utfordrer og stimulerer barns utvikling. Barna skal få oppleve mestring, glede og humor i hverdagen. Alle barn skal møte trygge, tydelige og glade voksne som har tid til å være aktiv deltakende i lek og være støttende i barnas lek og tanker. Gjennom samtaler, refleksjoner og aktiviteter skal alle få oppleve tilhørighet og positive relasjoner mellom barn-barn og voksen-barn. SFO skal være en arena hvor alle barn skal oppleve mestring, trygghet og skaperglede.

Det vil bli lagt ut en månedsplan og ukeplan innen 1. i hver måned. Her kan dere som foreldre følge med på hvilke pedagogiske aktiviteter vi legger til rette for. Det vil bli servert varmmat inntil to ganger i uken og brødmat de resterende dagene. SFO skal være en arena hvor vi skal stimulere til matglede og barna skal bli servert sunn og næringsrik mat. Vi skal motivere barna til sunne matvaner og gi dem en forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.