Samefolkets dag kom i år på en lørdag og vi valgte derfor å ha fokus på samene, Norges urbefolkning hele uken. Vi avsluttet prosjektet med en markering på torsdagen. Da hadde vi først jobbet godt med et hefte hvor barna selv skulle få fargelegge det samiske flagget, bruke kreativ tenking gjennom å fargelegge to samedrakter og lage sin egen runebommer. På torsdagen ble det servert finnbiff til lunsj.