I tillegg til lokale tilbud du finner på kommunens hjemmesider, er alle hjelpetelefoner og chatte-tjenester som fins, samlet på helsenorge.no. Her finner du veldig mange nyttige nettsider og kontaktsteder. Ikke nøl med å ta kontakt med noen av disse om du trenger noen å snakke med!

Se lenke:

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/her-far-du-hjelp/