Denne artikkelen vil vi utvide med bilder fra de forskjellige trinnene, og mer om hvilke emner de jobber med og hvordan. 

I en egen faktaboks her vil dere kunne følge med hvordan klassene ligger an i konkurransen, etter hvert som lærerne legger inn antall leverte leseskjema. 

På femtetrinn jobbes det med de nye norske fylkene. Her viser 5a fram Norgeskartet de har satt sammen med fylker de har jobbet med gruppevis forrige uke. 

Leseprosjekt fylker 5A 2021.jpg