Hei alle sammen!

Da jeg leste gjennom høringsforslaget til ny rammeplanen for SFO, startet det en prosess i hodet mitt om hvordan vi kan klare å realisere alt det vi skal gjøre på en best mulig måte, samt gjøre SFO til en arena som både foreldre og barn har lyst til å være en del av og kan være stolte av. Tankene har gått mye fram og tilbake med tanke på planlegging og se nye muligheter for å drive SFO framover i en tidsriktig form. Vi som personale har sittet med både høringsforslaget til rammeplanen og vi har laget en årsplan. I rammeplanen står det at alle SFO' er skal ha en egen årsplan for sine respektive SFO' er. Årsplanen blir vårt arbeidsdokument, samtidig som den skal sette fokus på hva dere som foreldre kan forvente av oss som jobber på Frøysland SFO. Årsplanarbeidet er et viktig ledd i det å ha god og nok dokumentasjon i forhold til arbeidsoppgaver, samt gi dere som foreldre et innblikk i hverdagspedagogikken som foregår hos oss. Gjennom arbeidet med disse to planen, oppsto en prosess hvor jeg ønsket å se på hvordan vi kan promotere vår SFO, og hvordan vi kan synliggjøre vår SFO. Da kom ideen om et eget SFO flagg med et eget slagord eller visjon. Samarbeidspartnere ble kontaktet og Sjograf i Mandal ble valgt.

Ønsket med  flagget var at det representerte oss som SFO og at det lå en mening bak både ord og bilde.

Her kommer en liten forklaring på hva som ligger bak ord og bilde:

1. Sammen former vi morgendagens helter

- Det er deres barn som etter hvert skal bli våre voksne medborgere og det er de som skal føre våre yrker videre.

2. Trappen på bilde

- Trappen illustrerer at alle barn kan være på forskjellige trinn, men sammen skal vi klare å løfte alle barna opp og fram i livet. På toppen står personalet på SFO og hjelper barna. Noen barn mestrer å ta mange trinn alene, mens noen barn trenger drahjelp som tauet illustrerer. Alle barn i løpet av sin tid på SFO trenger oss voksne som drahjelp og støtte. Gjennom å være tilstedeværende voksne i både lek, aktiviteter og hverdagen vil barna mestre litt mer for hver dag.

3. Kappen på barnet

- Alle barn er superhelter og alle barn er unike på hver sin måte. Ved å sette fokus på at det er fint å være ulike, så ønsker vi å oppnå likeverd, troen på seg selv, gode sosiale ferdigheter, godt selvbilde, toleranse og respekt for hverandre.

4. Ballen og smilene

- Ballen som den voksne på toppen av trappen står på er et symbol på at det er mye lek, selv og alle må forholde seg til noen regler og rammer. Vi i personalet ønsker å være lekende voksne som tilbyr læring gjennom leken.

Jeg legger ved 3 bilder hvor dere kan se hva man kan få til fra idé til ferdig produkt dersom man benytter seg av riktig kompetanse. Stor takk til Sjograf Mandal som ferdigstilte tegning og flagg og takk til Anette som tegnet et flott utgangspunkt til vårt første SFO flagg!

Vi håper dette kan være med på å gjøre både barn og foreldre stolte av å være en del av SFO miljøet på Frøysland skole. Foreldre som framsnakker SFO til barna sine og snakker positivt om SFO utad, er gode grunnsteiner for et godt samarbeid.