I mars måned har vi hatt fokus på påske og påskeaktiviteter.

Barna har gjennom ulike aktiviteter brukt sin kreative tenkning.

Vi har laget påskekyllinger, hatt påskesti med mange ulike oppgaver og sådd karse. Karsen er sådd i gamle fiskebollebokser.