Den siste tiden på SFO har barna vært veldig opptatt av å hoppe tau. Dette gjelder spesielt barna i 1. klasse og 2. klasse. Derfor fant vi fram hoppetauene på fredag 7. mai og lagde en liten konkurranse. Alle som ville fikk hoppe. Vi hoppet i de ulike kohortene og summerte opp alle hoppene som de ulike trinnene hoppet. For å gjøre det litt mer rettferdig, så tok vi totalantallet hopp og delte på antall barn som hoppet.

1. klasse hoppet til sammen 869 hopp og var 15 deltakere = 58 hopp i gjennomsnitt

2. klasse hoppet til sammen 448 hopp og var 5 deltakere = 90 hopp i gjennomsnitt

3. og 4. klasse ønsket ikke å hoppe.

Det var ett barn i 2. klasse som hoppet 247 hopp til sammen!

Takk for flott innsats alle sammen!