Da var vi i gang med fritidsaktiviteter for barna på SFO.

Vi skal denne høsten forsøke oss på ulike fritidsaktiviteter på SFO.

Dette er i tråd med den nye rammeplanens visjoner om å forsøke å legge til rette for fritidsaktiviteter i SFO hverdagen.

Dette gjør vi først som et prøveprosjekt, hvor vi ønsker å legge til rette for fritidsaktiviteter som er med på å bidra til økt fokus på bedre helse i hverdagen.

Vi starter opp med disse fritidsaktivitetene annen hver uke. Barna kan da velge om de ønsker å være med på aktiviteten. Vi stiller ganske høye krav til barna på de ulike aktivitetene. Det er forventet at barna er med på aktiviteten som tilbys og gjør det mulig for instruktør eller veileder å holde aktiviteten i gang.

Gymsalbaluba for 1. klassingene - Dette er mer lekbasert trening for 1. klassingene i gymsalen. 

Fotball for 2. klassingene - Norman Kastrud er inne som instruktør og skal ha spesifikk fotballtrening på torsdager.

Turning for 3. og 4. klassingene - Anette har bakgrunn som turntrener og skal være instruktør.

Vi skal starte opp med aktiviteten nå utover høsten, men når de ulike trinnene kommer i gang er ennå litt usikkert. 

Sist uke startet vi opp med fotballtrening for alle 2. klassingene. Dette var for å kunne få et overblikk over hvilke barn som kan være interessert i å være med å spille fotball og hvem som heller ville gjøre noe annet. Alle barna var engasjerte og lærevillige. Det var noen nye regler å forholde seg til, og dette kommer vi til å jobbe mer inn etter hvert. Norman hadde laget et fint opplegg med litt føring av ball, føring med ball og ulike kommandoer når han blåste i fløyta, skuddtrening og kamp på slutten av treningen.