Skolene starter på grønt nivå. Det betyr mindre begrensninger og en tilnærmet normal skolehverdag, uten for eksempel inndeling i kohorter. Les mer om trafikklysmodellen i skolen her.

Det kan bli endring på kort varsel dersom smittesituasjonen endrer seg.

Det er fremdeles viktig å:

1. Holde seg hjemme hvis man er syk

2. Ha god håndhygiene

3. Holde avstand mellom voksne

På skolen skal vi ha god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

Gjennomføring for skolestartere

Dersom foresatte må følge barnet må foresatte holde minst en meters avstand til andre barn og foresatte.

Skoleskyss 

Gjennomføres som vanlig. Gjelder for hele grunnskolen.

Mer informasjon

Skolenes hjemmesider er oppdaterte med ny informasjon om skolestart.

Her finner du alle skolesidene.

Utdanningsdirektoratets informasjon om korona, finner du her. 

Start- og sluttider

Her kan du se start- og sluttider for alle skolene i Lindesnes.