Program
kl.17.30: Vi samles i Frøyslandshallen (Vi har fått lov til å gå inn med sko denne ettermiddagen. Vi har ikke stoler til å sette ut, så dere må stå den korte stunden vi er samlet i hallen)

  • Spill og sang fra 7a
  • Skolesangen
  • BlimEdansen
  • Spill og sang fra 7b.

Kl. 17.50: Feiring i klasserommene
Elever, foresatte og lærerne går til sine respektive klasserom. Der blir det bursdagsfest med kaker, kaffe og saft.
(Klassekontaktene blir kontaktet av FAU representantene for å avklare fordeling av kakebaking og kaffekoking til klassene. Skolen ordner saft, servietter og kopper)


kl. 18.30- 19.30. Åpen skole
Hvordan jobber vi på Frøysland skole?
I alle klasserom blir det vist bilder/film fra skolehverdagen. Alle kan gå fritt rundt i de ulike klasserommene/ SFO å se på det som vises frem.