Dette var et resultat av kommunesammenslåingen og sentraliseringen som ble gjennomført. Overgangen ble nok stor for mange små elever den gangen, og veldig mange måtte fraktes til skolen med skolebuss.

Bildene viser de seks kretsskolene. Bildene stod i Lindesnes avis i 1981 i forbindelse med Frøysland skoles 20-årsjubileum. Hesland skole er nå revet, og Toftenes skole fungerer som bolighus. De andre skolene brukes i dag som grendehus.

 Frøysland skole er i dag en skole med to parallelle klasser på alle trinn. Elevtallet varierer noe, men for tiden har vi ca 300 elever fordelt på 7 trinn. Skolen ble bygget ut i 1997, og for få år siden fikk skolen en svært etterlengtet flerbrukshall.